wersja polska english versionEN / PL

 

CC Group jest niezależną firmą doradczą z obszaru rynku kapitałowego specjalizująca się w realizacji kompleksowych projektów doradczych na rzecz spółek publicznych.

CC Group doradza spółkom, ich właścicielom i zarządom, w procesach transakcji na rynku kapitałowym (IPO, SPO, ABB, M&A) jak również na zasadzie stałego doradztwa i zarządzania długoterminową wartością firmy na rynku kapitałowym. Relacje inwestorskie CC Group to kompleksowa obsługa w duchu Corporate Broking łącząca doradztwo strategiczne z prowadzeniem pełnej komunikacji finansowej oraz merytorycznego dialogu z inwestorami finansowymi, a także stanowiąca wsparcie Zarządu w podejmowaniu kluczowych decyzji na rynku kapitałowym oraz corporate actions.

Unikalna kompetencja capital market intelligence CC Group, będąca wypadkową analizy fundamentalnej, rozumienia mechanizmów rynku kapitałowego oraz codziennego bezpośredniego kontaktu z szerokim gronem inwestorów i analityków, sprawia że dla naszych klientów pełnimy kluczową funkcję głównego i zaufanego doradcy we wszelkich aspektach funkcjonowania Spółki na rynku kapitałowym.

bmp AGPfleiderer Grajewo S.A. Magellan

  zamknij

 

 

 

 

 

 

kontakt

CC Group sp zoo
ul. Marszałkowska 89
00-693 Warsszawa

adres rejestrowy
ul. Zielna 41/43
00-108 Warsszawa

tel. +4822 440 1 440
fax +4822 440 1 441
e-mail contact@ccgroup.pl

KRS 0000203153, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 015697363, NIP 5262757706, kapitał zakładowy 160 500 /słownie: stosześćdziesiąt tysięcy/ złotych w całości opłacony